Boroline

gd pharma logo
Search
Close this search box.
Boroline - Best antiseptic ayurvedic cream company - company image
Boroline - Best antiseptic ayurvedic cream company - company image

ସୁଥଲ

ଲିକ୍ୱିଡ, ସ୍ପ୍ରେ, ଜେଲ୍

ସୁଥଲ ନିମ୍, ଚନ୍ଦନ କିମ୍ୱା ଆଲୋଭେରା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଯବହାର କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଗାଧୋଇବା ପରେ - ଏହା ଗୁଳୁଗୁଳି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ର ବା ବର୍ଷା ଦିନ ।

ସୁଥଲ ତ୍ଵଚାର ଛିଦ୍ରକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ, ଖୋଲା ରଖିବା ସହ ତ୍ଵଚାକୁ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଖରାଦିନ ଏବଂ ମୌସୁମୀରେ ଚିଡିଚିଡାପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସୁଥଲ ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ।

ଆଉ କୁଣ୍ଡିଆ, ରାସେସ, ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ତ୍ଵଚା ସଂକ୍ରମଣ ନାହିଁ

5/5

ସୁଥଲ

ଲିକ୍ୱିଡ, ସ୍ପ୍ରେ, ଜେଲ୍

ସୁଥଲ ନିମ୍, ଚନ୍ଦନ କିମ୍ୱା ଆଲୋଭେରା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଯବହାର କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଗାଧୋଇବା ପରେ - ଏହା ଗୁଳୁଗୁଳି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ର ବା ବର୍ଷା ଦିନ ।

ସୁଥଲ ତ୍ଵଚାର ଛିଦ୍ରକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ, ଖୋଲା ରଖିବା ସହ ତ୍ଵଚାକୁ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଖରାଦିନ ଏବଂ ମୌସୁମୀରେ ଚିଡିଚିଡାପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସୁଥଲ ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ।

ଆଉ କୁଣ୍ଡିଆ, ରାସେସ, ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ତ୍ଵଚା ସଂକ୍ରମଣ ନାହିଁ

5/5

Our Customer Reviews

ସୁଥଲ ଲିକ୍ୱିଡର ବ୍ୟବହାର

୮ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପାୟ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଥଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନ୍ଦାସ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ

suthol antiseptic liquid skin rashes

୧. ସୁଥଲ ଲିକ୍ୱିଡ ଖରାଦିନିଆ ରାସେସ ଏବଂ ଘିମିରିକୁ ରୋକିବା ସହ ଠିକ୍ କରିଥାଏ।

ଖରାଦିନିଆ ରାସେସ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ?

ଖରାଦିନିଆ ରାସେସ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସାଧାରଣ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି-

୨. ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୁଥଲ ସ୍କିନ ରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ

ଅପରାଧୀ ପୁଣିଥରେ ହେଉଛି ଝାଳ । ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାଇକ୍ରୋବସ୍ ଏବଂ ଝାଳର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

suthol antiseptic liquid removes body odor
suthol antiseptic liquid removes body odor

୨. ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୁଥଲ ସ୍କିନ ରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ

ଅପରାଧୀ ପୁଣିଥରେ ହେଉଛି ଝାଳ । ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାଇକ୍ରୋବସ୍ ଏବଂ ଝାଳର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

୩. ସୁଥଲ ସହିତ କୁଣ୍ଡିଆ-ଆଞ୍ଚୁଡା-କୁଣ୍ଡିଆ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ

suthol antiseptic liquid protects from skin rashes

କୁଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅସନ୍ତୋଷରର କାରଣ ହେବା ସହ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ କରିଥାଏ।

କୁଣ୍ଡେଇବା କିପରି ବନ୍ଦ କରିବେ?

କୁଣ୍ଡିଆ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ – ଚର୍ମ ଫୋଲ୍ଡରେ ଝାଳ, କୋଲାର ତଳ କିମ୍ବା ଟାଇଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଜାଗାରେ ଝାଳ, ଯଦି ଆପଣ ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶରେ କିମ୍ବା ମଶା କାମୁଡ଼ାରେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୁଣ୍ଡିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଥଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

୪. ତ୍ୱଚାରେ ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଆରାମଦାୟକ ଲୋସନ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଥଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ସୁଥଲ ସତେଜ ଭାବେ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ତ୍ଵଚାକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ଏବଂ ନରମ କରେ।

ସୁଥୋଲ ମାଇକ୍ରୋବସ୍ ବିସ୍ତାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ରେଜର୍ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷତର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଏ ।

ସୁଥୋଲ୍ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଚର୍ମକୁ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ।

suthol antiseptic liquid protects aftershave
suthol antiseptic liquid protects aftershave

ସୁଥଲ ସତେଜ ଭାବେ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ତ୍ଵଚାକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ଏବଂ ନରମ କରେ।

ସୁଥୋଲ ମାଇକ୍ରୋବସ୍ ବିସ୍ତାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ରେଜର୍ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷତର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଏ ।

ସୁଥୋଲ୍ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଚର୍ମକୁ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ।

୫. ମୌସୁମୀରେ ପାଦ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁଥୋଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ମୌସୁମୀରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୫ଟି ସହଜ ପଦକ୍ଷେପ-

 • ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଓଦା ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ ।
 • ପାଦ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସୁଥୋଲ ପାଣିରେ ହାତ ଓ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୬. ୱାକ୍ସିଂ / ଥ୍ରେଡିଂ ପରେ ଜ୍ଵଳନ ଅନୁଭବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଥଲ୍ ନିମ୍ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ସୁଥଲ ଆଲୋଭେରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

୭. କଟା ଏବଂ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ସୁଥଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରି କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

୮. ଜଳାପୋଡା ଅନୁଭଵକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଳାପୋଡା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସୁଥଲ ନିମ୍ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଥଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍?

ସୁଥଲ ୩ ସତେଜ ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ – ନିମ୍, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଲୋଭେରା

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତ୍ଵଚା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ- ସୁଥଲ ଆଲୋଭେରା କିମ୍ବା ସୁଥଲ ନିମ୍ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସୁଥଲର ୩ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି- ଲିକ୍ୱିଡ ବୋତଲ (୧୦୦ମିଲି ଏବଂ ୨୦୦ ମିଲି), ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲ (୧୦୦ମିଲି) ଏବଂ ନିମ୍ ଜେଲ୍ (୧୦୦ମିଲି) ।

ସୁଥଲ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ସୁଥଲ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ?

ଲିକ୍ୱିଡ ବୋତଲରୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ-

 • ଲିକ୍ୱିଡ ସୁଥଲକୁ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ସୁଥୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ?

 • ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତ୍ଵଚା, ରାସେସେ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଥୋଲ୍ ଆଲୋ ଭେରା କିମ୍ବା ସୁଥୋଲ୍ ନିମ୍ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ସୁଥୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ?

 • ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତ୍ଵଚା, ରାସେସେ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଥୋଲ୍ ଆଲୋ ଭେରା କିମ୍ବା ସୁଥୋଲ୍ ନିମ୍ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ସୁଥଲ ଲିକ୍ୱିଡକୁ କଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ କରିଥାଏ?

ସୁଥଲ ଲୋସନ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ – ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଆଲୋ ଭେରା, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ପତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାହ ସହିତ; ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହର୍ବାଲ୍ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ |

ନିମ୍

 • ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ଜଳୀୟ ନିର୍ବାହ ବା ରସ ରାସେସ ଏବଂ କୁଣ୍ଡିଆକୁ ରୋକିଥାଏ ।
 • ତ୍ଵଚା ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ।
 • ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ପ୍ରଭାବ ତ୍ଵଚାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ ।

ହଳଦୀ

 • ହଳଦୀ ତ୍ୱଚାର ରାସେସ, ସଂକ୍ରମଣ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଲାଲତାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
 • ହଳଦୀ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଗୁଣ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।

ହଳଦୀ

 • ହଳଦୀ ତ୍ୱଚାର ରାସେସ, ସଂକ୍ରମଣ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଲାଲତାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
 • ହଳଦୀ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଗୁଣ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।

ମାରିଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ (ଟ୍ୟାଗେଟସ୍ ଏରେକ୍ଟା)

 • ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନିର୍ବାହ ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରାସେସ କୁ ରୋକିଥାଏ ।

ଆଲୋ ଭେରା

 • ଆଲୋ ଭେରାରେ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍, ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ, ଆଷ୍ଟ୍ରିନଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି।

ଆଲୋ ଭେରା

 • ଆଲୋ ଭେରାରେ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍, ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ, ଆଷ୍ଟ୍ରିନଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି।

Our Bestsellers

ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ତ୍ୱଚାରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଘିମିରି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ।
ସୁଥଲ ଜଳ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଚର୍ମର ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ | ସୁଥଲର ହର୍ବାଲ୍, ଆଣ୍ଟି-ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଗୁଣଗୁଡିକ ଘିମିରି ରାସେସ କୁ ଭଲ କରିଥାଏ | ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସୁଥଲକୁ ଘିମିରି ପାଉଡର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ ।

ଏହା ଖରାଦିନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି| ତା’ପରେ ଆପଣ କାମ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ।
ବାହାର ର ଖରାଦିନିଆ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଝାଳ ଫେରି ଆସିଛି!
ଝାଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ଅସନା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ଵଚାକୁ ଖରାଦିନେ ତ୍ଵଚାର ର।ସେସ, ଚିଡିଚିଡାପଣ ଏବଂ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସାବୁନ୍ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ ।
ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସୁଥଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ , ଏହା ତ୍ୱଚା ଉପରେ ସେହି ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ, ଯେପରି ଆପଣ ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି।
ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଥଲ୍ ନିମ୍ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।

ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ତ୍ୱଚାରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଘିମିରି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ।
ସୁଥଲ ଜଳ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଚର୍ମର ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ | ସୁଥଲର ହର୍ବାଲ୍, ଆଣ୍ଟି-ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଗୁଣଗୁଡିକ ଘିମିରି ରାସେସ କୁ ଭଲ କରିଥାଏ | ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସୁଥଲକୁ ଘିମିରି ପାଉଡର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ ।

ଏହା ଖରାଦିନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି| ତା’ପରେ ଆପଣ କାମ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ।
ବାହାର ର ଖରାଦିନିଆ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଝାଳ ଫେରି ଆସିଛି!
ଝାଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ଅସନା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ଵଚାକୁ ଖରାଦିନେ ତ୍ଵଚାର ର।ସେସ, ଚିଡିଚିଡାପଣ ଏବଂ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସାବୁନ୍ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ ।
ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସୁଥଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ , ଏହା ତ୍ୱଚା ଉପରେ ସେହି ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ, ଯେପରି ଆପଣ ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି।
ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଥଲ୍ ନିମ୍ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।

Scroll to Top
BOROLINE's Suthol Active Neem 200 ml X 3

BOROLINE'S Suthol Active Neem Liquid 200ml x 4

4.6 ★★★★★ (Across 5 Retailers)
₹306/- Onwards

Buy now from your favorite retailers

Buy Khas soap from Amazon

Amazon

₹340/-

Buy Khas soap from Flipkart

Flipkart

₹340/-

meesho logo used by boroline

Meesho

₹306/- ₹340/-
Pharmeasy Logo used by boroline

PharmEasy

₹340/-

TATA 1mg used by boroline

TATA 1mg

₹156/- @78 each for 2 Bottles
BOROLINE's Suthol Active Neem Spray 100 ml+ Chandan Spray 100 ml + Fresh Spray 100 ml

BOROLINE's Suthol Active Neem Spray 100 ml+ Chandan Spray 100 ml + Fresh Spray 100 ml

4.0 ★★★★★ (Across 3 Retailers)

₹250/- Onwards

Buy now from your favorite retailers

Buy Khas soap from Amazon

Amazon

₹250/-

Buy Khas soap from Flipkart

Flipkart

₹250/-

Pharmeasy Logo used by boroline

PharmEasy

₹250/-

BOROLINE's Suthol Active Neem 200 ml + Chandan 200 ml + Active Aloe Vera 200 ml

BOROLINE's Suthol Active Neem 200 ml + Chandan 200 ml + Active Aloe Vera 200 ml

4.1 ★★★★★ (Across 3 Retailers)

₹255/- Onwards

Buy now from your favorite retailers

Buy Khas soap from Amazon

Amazon

₹255/-

Buy Khas soap from Flipkart

Flipkart

₹255/-

Pharmeasy Logo used by boroline

PharmEasy

₹255/-

BOROLINE's Suthol Active Neem 200 ml X 3

BOROLINE's Suthol Active Neem 200 ml X 3

5.0 ★★★★★ (Across 5 Retailers)

₹216/- Onwards

Buy now from your favorite retailers

Buy Khas soap from Amazon

Amazon

₹255/-

Buy Khas soap from Flipkart

Flipkart

₹255/-

meesho logo used by boroline

Meesho

₹216/- ₹255/-
Pharmeasy Logo used by boroline

PharmEasy

₹255/-

TATA 1mg used by boroline

TATA 1mg

₹156/- @78 each for 2 Bottles

BOROLINE's Active Neem Spray 100 ml + Fresh Spray 100 ml X 2

BOROLINE's Active Neem Spray 100 ml + Fresh Spray 100 ml X 2

4.4 ★★★★★ (Across 4 Retailers)

₹216/- Onwards

Buy now from your favorite retailers

Buy Khas soap from Amazon

Amazon

₹245/-

Buy Khas soap from Flipkart

Flipkart

₹245/-

meesho logo used by boroline

Meesho

₹216/- ₹245/-
Pharmeasy Logo used by boroline

PharmEasy

₹245/-

BOROLINE's Suthol Active Neem Gel 100 ml + Neem Spray 100ml+ Chandan Spray 100ml + Fresh spray 100 ml

BOROLINE's Suthol Active Neem Gel 100 ml + Neem Spray 100ml+ Chandan Spray 100ml + Fresh spray 100 ml

5.0 ★★★★★ (Across 3 Retailers)

₹275/- Onwards

Buy now from your favorite retailers

Buy Khas soap from Amazon

Amazon

₹315/-

Buy Khas soap from Flipkart

Flipkart

₹315/-

meesho logo used by boroline

Meesho

₹275/- ₹315/-
BOROLINE's Suthol Active Neem Gel 100 ml X 2 + Active Neem 200 ml X 2

BOROLINE's Suthol Active Neem Gel 100 ml X 2 + Active Neem 200 ml X 2

4.0 ★★★★★ (Across 3 Retailers)

₹270/- Onwards

Buy now from your favorite retailers

Buy Khas soap from Amazon

Amazon

₹300/-

Buy Khas soap from Flipkart

Flipkart

₹300/-

meesho logo used by boroline

Meesho

₹270/- ₹300/-